Begeleiding na maagverkleining

Na een maagverkleining

Als je in aanmerking komt voor een maagverkleinende operatie zoals een maagband of een maagbypass, ook wel bariatrische ingreep genoemd, bij een algemeen ziekenhuis, is het aan te raden om je goed voor te bereiden op het leven na de operatie. Voorafgaand aan de operatie krijg je voorlichting over de noodzaak van verandering in je voedingspatroon, het vasthouden van gedragsverandering en gewichtsverlies en het uitbreiden van je beweegpatroon. Je werkt aan lichaamsacceptatie en wordt voorbereid op de operatie. Na de operatie is er de mogelijkheid om onder begeleiding van Novarum te werken aan de nog aanwezige eetstoornis.

Maagverkleining en toch nog lijden aan een eetstoornis

Twintig procent van de mensen met ernstig overgewicht heeft een eetbuistoornis of een andere eetstoornis. Er is een groot verschil tussen mensen met een eetstoornis en mensen met ‘gewoon’ een ongezonde leefstijl of overgewicht. Mensen met een eetstoornis lijden. De kwaliteit van hun leven is aantoonbaar slechter. En de eetstoornis kan vaak niet alleen met wilskracht worden opgelost. Je bent de controle over je eten kwijt.

Eetdrang na de operatie

Novarum krijgt mensen in behandeling die een maagverkleining hebben ondergaan. Tot hun schrik merken deze mensen dat ze na de operatie nog steeds de neiging hebben zich te overeten. De drang was niet verdwenen. Dit soort eetgedrag komt niet voort uit honger, maar is een strategie om met stress en problemen om te gaan. Als je geen andere strategieën aanleert, houdt de eetstoornis ook na de operatie aan. Dat is heel schadelijk. Je kunt onwel worden, eten komt vast te zitten in de slokdarm. Er kunnen zich ook complicaties voordoen bij de littekens.

Maak de goede afweging

Het valt moeilijk te voorspellen voor wie een maagoperatie of een maagverkleining een oplossing is voor zijn of haar eetprobleem. Feit is dat je vóór je een operatie laat uitvoeren de juiste afweging moet maken. Daarbij moet de vraag aan de orde komen wat de oorzaak is van je overgewicht, en of een operatie de juist oplossing is.

Novarum is van mening dat patiënten na een maagoperatie met een eetstoornis bij ons passende nazorg moeten krijgen. Hierbij moet worden onderzocht of er na de operatie sprake is van gedragsproblemen. Is dit het geval, dan moet dit op gespecialiseerde wijze worden behandeld.

Vrijblijvend advies

Overweeg je een maagverkleining of heb je een maagoperatie achter de rug en zit je met vragen? We zijn telefonisch bereikbaar voor mensen met eetproblemen én verwijzers op maandag, dinsdag en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur op het nummer 020 – 590 47 10 voor consultatie. Buiten deze tijden of indien in gesprek, kan de vraag gemaild worden naar: informatie@novarum.nl
De mail wordt zo snel mogelijk beantwoord.

Bekijk ook de animatie over in behandeling gaan bij Novarum na een maagverkleining.