Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van onze zorg heeft continu onze aandacht. We monitoren voortdurend de effectiviteit van onze behandelingen en de cliëntenervaringen.

Regelmatig resultaten meten

We willen graag weten wat je doelen zijn en of onze behandeling helpt. Dat onderzoeken we op verschillende momenten in het behandeltraject. We doen dat met vragenlijsten: de ROM (Routine Outcome Measurement). Vóór het intakegesprek wordt je voor de eerste keer gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De uitslag van die vragenlijst wordt meegenomen in de intake. Je kunt je behandelaar hier ook altijd naar vragen. Ook tijdens je behandeling vul je nog enkele keren de ROM in. Samen met je behandelaar wordt het verloop van de behandeling regelmatig geëvalueerd.

Tevreden over de behandeling?

Ook of je tevreden bent over de behandeling of wat je graag anders zou zien, krijgt aandacht. Aan het einde van de behandeling krijg je een vragenlijst gemaild, de Consumer Quality Index (CQi). Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst om klantervaringen in de zorg te meten. De CQi bevat de volgende onderwerpen: Bejegening, Bereikbaarheid van de behandelaar (s), Samen beslissen en Uitvoering van de behandeling. De uitslagen worden ieder kwartaal besproken en gebruiken we om onze zorg te verbeteren. Novarum scoorde in 2019 als gemiddeld cijfer een 8.1 op de CQi.

Op ZorgkaartNederland kun je laten weten hoe je de behandeling bij Novarum hebt ervaren. Dit platform is onafhankelijk, en je beoordeling is anoniem. Novarum scoort gemiddeld een 8.6 op ZorgkaartNederland.

Jij als cliënt staat centraal

Novarum is HKZ-gecertificeerd. Het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is onafhankelijk en betrouwbaar. Het betekent dat een organisatie de zaken intern goed op orde heeft, de cliënt centraal stelt en betrouwbare resultaten kan presenteren. Ook betekent het keurmerk dat een organisatie voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid, worden gesteld.

Novarum werkt voortdurend en systematisch aan de verbetering van de zorg.