Deel jouw ervaring

 
Novarum ziet de mens
achter de stoornis

Afspraak maken

Aanmelden

Veilig opgroeien

Voor elke ouder/verzorger is de opvoeding een uitdaging. Gelukkig durven steeds meer ouders hier met elkaar over te praten. Het kan iedereen overkomen dat er een mindere periode aanbreekt waarbij men minder lekker in zijn/haar vel zit. De opvoeding van kinderen is in zulke tijden iets waar ouders zich zorgen over kunnen maken. Het kan daarbij ontzettend fijn zijn om te merken dat je niet de enige bent die zich daar zorgen over maakt.

Ervaring uitwisselen en kennis opdoen

Elke ouder heeft het beste met zijn/haar kind voor en wil het graag goed doen. Als er thuis sprake is van spanning en stress ondervindt ieder gezinslid hier last van, dus ook kinderen. Kinderen praten daar met een ouder niet altijd even gemakkelijk over. Novarum organiseert in samenwerking met Arkin Jeugd en Gezin de bijeenkomst “Opvoeden als je niet lekker in je vel zit. Hier worden tips gegeven om het gesprek met kinderen aan te gaan. Zo kan voorkomen worden dat kinderen later eventueel last krijgen van de spanning en stress die ze hebben meegemaakt. Ofwel, voorkomen is altijd beter dan genezen.

Novarum werkt mee aan veilig opgroeien

Wij kijken standaard naar de veiligheid van kinderen van onze cliënten. Wanneer wij ons zorgen maken over de veiligheid van een kind bespreken wij dit met de cliënt en zoeken we samen naar een oplossing. Werken aan de veiligheid thuis kan een onderdeel zijn van het behandelplan.

Novarum is gebonden aan het stedelijk Protocol Kindermishandeling en de landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, en we zullen conform de wet- en regelgeving (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling melden bij Veilig Thuis.

Laat je zien!
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2021 Novarum - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin