Behandelaanbod Arkin

Novarum is een onderdeel van Arkin. Arkin is de overkoepelende stichting en omvat 11 onderdelen. Elk onderdeel heeft zijn eigen specialisme(n). Cliënten kunnen bij Arkin terecht voor zowel basis-GGz als specialistische GGz. Naast Novarum maken bijvoorbeeld ook de merken Sinai, Mentrum en Jellinek onderdeel uit van Arkin.

Een compleet overzicht van de stoornissen die wij binnen Arkin behandelen, bij welk onderdeel en op welke locatie (binnen en buiten Amsterdam) vindt u op de website www.verwijzers.arkin.nl.

arkin.nl

11 gespecialiseerde merken voor behandeling bij psychische klachten of verslaving.

arkinjeugdengezin.nl

Behandeling van kinderen jongeren (0-23 jaar) en gezinnen met psychische klachten of verslavingsproblematiek.

arkinouderen.nl

Arkin Ouderen behandelt ouderen als psychische, sociale en lichamelijke problemen een rol spelen en het leven op zijn kop zetten.

inforsa.nl

Behandeling en reclassering van vol­was­senen met complexe meer­voudige problemen op psychiatrisch-, verslavings- en forensisch gebied.

jellinek.nl

Behandeling van volwassenen met verslavingsproblematiek.

mentrum.nl

Behandeling van volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen en/of verslavingsproblematiek.

novarum.nl

Behandeling van volwassenen met eetstoornissen en obesitas.

npispecialist.nl

Behandeling van jongeren en volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek.

puntp.nl

Behandeling van volwassenen met depressie, angst en bipolaire stoornissen.

roads.nl

Begeleiding en sociale activering voor jongeren en volwassenen bij re-integratie.

sinaicentrum.nl

Behandeling van volwassenen met PTSS of trauma.

spoedeisende­psychiatrieamsterdam.nl

Behandeling van jongeren en volwassenen met acute psychische nood.

Voor algemene informatie over Arkin klikt u hier.