Signalen en klachten

Wij doen ons best om u de best mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt een klacht hebben over beslissingen over uw behandeling. Of u vindt dat uw behandelaar de gemaakte afspraken over uw behandeling niet goed nakomt. Misschien bent u van mening dat een medewerker van de instelling onzorgvuldig met u is omgegaan, of met uw medische gegevens. Of u voelt zich bijvoorbeeld niet veilig in de wachtkamer.

Als u een klacht hebt, dan horen we dat graag van u!

Per 1 januari is er een nieuwe klachtenregeling van kracht. Een klacht indienen kan op verschillende manieren.

In onze folder klachtenregeling leest u welke stappen u kunt nemen wanneer u niet tevreden bent. Als cliënt, maar ook als familielid of naastbetrokkene van een cliënt.

Onze klachtenregeling wordt ook uitgelegd in onderstaand filmpje.

 

U kunt ook het volledige klachtenbeleid downloaden.

Privacy

Novarum hecht veel waarde aan het vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de aan ons verstrekte gegevens.

Binnen Novarum geldt een Privacyreglement, waarin beschreven staat aan welke regels medewerkers van Novarum zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers. Ons Privacyreglement kunt u hier downloaden.

Menu