Specialist op het gebied
van eetstoornissen

Afspraak maken

Aanmelden

Klachten & suggesties

Wij doen ons best om je de best mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Je kunt een klacht hebben over beslissingen over je behandeling. Of je vindt dat je behandelaar de gemaakte afspraken over je behandeling niet goed nakomt. Misschien ben je van mening dat een medewerker van de instelling onzorgvuldig met je is omgegaan, of met je medische gegevens. Of je voelt je bijvoorbeeld niet veilig in de wachtkamer.

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag van je! Zie voor meer informatie en contact de folder.

In onze folder klachtenregeling lees je welke stappen je kunt nemen wanneer je niet tevreden bent. Als cliënt, maar ook als familielid of naastbetrokkene van een cliënt.

Onze klachtenregeling wordt ook uitgelegd in onderstaand filmpje.

 

Je kunt ook het volledige klachtenbeleid downloaden.

De klachtenfunctionarissen facturatie zijn bereikbaar via klachtenfacturatie@arkin.nl

Privacy

Novarum hecht veel waarde aan het vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de aan ons verstrekte gegevens.

Binnen Novarum geldt een Privacyreglement, waarin beschreven staat aan welke regels medewerkers van Novarum zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers. Ons Privacyreglement kan je hier downloaden.

Laat je zien!
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2022 Novarum - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin