Rechten en plichten

Als cliënt van de gezondheidszorg heeft u bepaalde rechten en plichten. Die rechten staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet omvat de algemene patiëntenrechten.

De belangrijkste informatie leest u in dit reglement.

Hierin staat ook informatie over:
• de patiëntenvertrouwenspersoon;
• de familievertrouwenspersoon;
• de naastbetrokkenenraad;
• de cliëntenraad.