Novarum

Novarum, opgericht in 2003, is gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met de eetstoornissen anorexia, boulimia, eetbuistoornis, eetstoornis NAO (Niet Anders Omschreven)of AGE (Andere Gespecificeerde Voedings- of Eetstoornis), ARFID en obesitas. De behandelingen zijn in hoofdzaak gericht op genezing en herstel. Voor kinderen en jongeren onder 18 jaar heeft Arkin Jeugd & Gezin een gespecialiseerd aanbod.

Als eerste behandelcentrum voor eetstoornissen in Nederland startten wij met het behandelen volgens de Cognitive Behavior Therapy Enhanced (CBT-E) methodiek. Hiermee is de effectiviteit hoger dan bij bestaande reguliere eetstoornisbehandelingen en de gemiddelde behandelduur korter.

Novarum werkt met evidence based zorgpaden om richting te geven aan de behandeling en behandelt zo kort mogelijk. De evidence-based ambulant behandelmethodiek CBT-E, zoals ontwikkeld voor klassieke eetstoornissen door de Britse onderzoekgroep rondom C.G. Fairburn, vormt de belangrijkste pijler van de behandeling. Deze methodiek is zowel voor klassieke als ook voor obesitas eetstoornissen en zowel voor de poliklinische behandelingen als ook voor de (dag) klinische en deeltijdbehandelingen.

De behandelinterventies gaan uit van drie hoofddomeinen binnen de eetstoornissymptomatologie die uitlokkend en in stand houdend zijn:

  1. normaliseren van eetgedrag en werken naar gezond gewicht;
  2. aanleren van zelfcontrole vaardigheden ten aanzien van eetgestoorde zucht en drang;
  3.  verbetering van lichaamsbeeld en het zelfbeeld.

Met betrekking tot de obesitas eetstoornis beschikt Novarum over een uniek behandelprotocol, dat zich richt op het tegengaan van het overgewicht middels het veranderen van onderliggende gedragspatronen die aan het overeten ten grondslag liggen. Dit protocol is breed inzetbaar voor obesen met een eetstoornis in behandeling bij fysiotherapeut, diëtist en/of internist. Daarnaast heeft Novarum bij obesitas ervaring opgebouwd met behandeling van dubbel diagnostiek (obesitas eetstoornis met depressies voortkomend uit een verstoord lichaamsbeeld en gepaard gaand sociaal vermijdingsgedrag).

Novarum verzorgt daarnaast onderwijs en bijscholing (RINO GZ, RINO Psychotherapie, VU Faculteit Psychologie, RINO VGCT, NAE).

Verder verricht Novarum behandel gebonden onderzoek op het gebied van obesitas, eetstoornissen en behandeleffectiviteit. Het onderzoek is gericht op de drie hoofddomeinen gestoord eetgedrag, falende zelfcontrole en overwaardering van het uiterlijk.

Overigens heeft Novarum, samen met Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK), landelijk de grootste behandelcapaciteit voor obesitas behandelingen. Binnen de GGZ is Novarum de grootste op dit gebied.