Verwijzers

Als verwijzer speelt u een belangrijke rol in het proces van hulpverlening. Wanneer u een eetstoornis constateert of vermoedt bij één van uw patiënten, is het van belang dat er op korte termijn adequate hulp geboden wordt. Vroegtijdige onderkenning en behandeling verhoogt de kans op volledig herstel aanzienlijk. Novarum is er voor mensen vanaf 18 jaar. Voor kinderen en jongeren onder 18 jaar heeft Arkin Jeugd & Gezin een gespecialiseerd aanbod. Meer informatie vind u op www.arkinjeugdengezin.nl.

Herkennen eetstoornis

Het is belangrijk om een eetstoornis in een vroeg stadium te herkennen, maar soms lastig doordat niet iedereen dagelijks in aanraking komt met deze problematiek. Met de screener voor eetstoornissen kunt u eenvoudig een mogelijke eetstoornis herkennen en bepalen of een verwijzing naar Novarum noodzakelijk is.

Verwijzen naar Novarum

Wilt u iemand verwijzen naar Novarum? Hiernaast leest u hoe u een patiënt kunt aanmelden en hoe wij te werk gaan.