Specialist op het gebied
van eetstoornissen

Afspraak maken

Aanmelden

Naastbetrokkenenraad

Voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen is ondersteuning door familieleden of anderen die om hen geven, veel waard. Deze naastbetrokkenen kunnen daarbij vaak zelf ook wel een steuntje in de rug gebruiken. De Naastbetrokkenenraad van Arkin behartigt de collectieve belangen van de naastbetrokkenen van cliënten die in zorg zijn bij Arkin.

De naastbetrokkenen van cliënten zijn de natuurlijke bondgenoot; zij behoren tot het eerste steunsysteem van cliënten. Daarom vindt de Raad het belangrijk dat naastbetrokkenen actief geïnformeerd, geadviseerd en gesteund worden om bondgenoot te kunnen blijven. Hierbij gaan wij uit van respect voor de privacy(wensen) van de cliënt.

Arkin vindt de betrokkenheid van familieleden, partners en vrienden van cliënten belangrijk en ondersteunt het werk van de Naastbetrokkenenraad. Inhoudelijk opereert de Naastbetrokkenraad geheel zelfstandig. De Naastbetrokkenenraad is uitsluitend bedoeld voor naastbetrokkenen van cliënten van Arkin.

De Naastbetrokkenenraad geeft ook informatie. Dit doet zij onder andere in haar nieuwsbrief ‘De Omgeving’, die te downloaden is via de website van Arkin.

Contactgegevens Naastbetrokkenraad

De Naastbetrokkenenraad is bereikbaar op 020 590 40 95 (iedere donderdagmiddag van 13.00-16.00 uur) en per e-mail: naastbetrokkenenraad@arkin.nl.

Postadres: Naastbetrokkenenraad Arkin, Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam

Download hier de folder van de Naastbetrokkenraad (PDF).

Familievertrouwenspersoon

Familieleden van mensen met psychiatrische- en/of verslavingsproblemen ervaren soms problemen met de hulpverlening. De familievertrouwenspersonen kunnen hen daarbij adviseren en ondersteunen. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk. De functie van familievertrouwenspersoon is erop gericht om de drie betrokken partijen – cliënt, hulpverlening en familie/naasten – zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen, met aandacht en respect voor ieders rol en behoeften.

Contact

De familievertrouwenspersonen van Arkin is:

Olga Gorbatsjewa
T  06 11 05 31 78
olga.gorbatsjewa@arkin.nl

Laat je zien!
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2022 Novarum - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin