Naastenraad

Voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen is ondersteuning door familieleden of anderen die om hen geven, veel waard. Deze naasten kunnen daarbij vaak zelf ook wel een steuntje in de rug gebruiken. De Naastenraad van Arkin behartigt de collectieve belangen van de naasten van cliënten die in zorg zijn bij Arkin.

De naasten van cliënten zijn de natuurlijke bondgenoot; zij behoren tot het eerste steunsysteem van cliënten. Daarom vindt de Raad het belangrijk dat naasten actief geïnformeerd, geadviseerd en gesteund worden om bondgenoot te kunnen blijven. Hierbij gaan wij uit van respect voor de privacy(wensen) van de cliënt.

Arkin vindt de betrokkenheid van familieleden, partners en vrienden van cliënten belangrijk en ondersteunt het werk van de Naastenraad. Inhoudelijk opereert de Naastenraad geheel zelfstandig. De Naastenraad is uitsluitend bedoeld voor naasten van cliënten van Arkin.

Contactgegevens Naastenraad

De Naastenraad is bereikbaar op 020 590 40 95 (iedere donderdagmiddag van 13.00-16.00 uur) en per e-mail: naastenraad@arkin.nl

Postadres: Naastenraad Arkin, Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam

Download hier de folder van de Naastenraad (PDF).

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon (fvp) biedt ondersteuning in het kader van de Wet verplichte ggz. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en is aangesloten bij de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.

Meer informatie over de familievertrouwenspersoon vind je op de site www.lsfvp.nl of bel de helpdesk 0900 333 2222 (€0,10 p/m)