Welke somatische controles zijn nodig bij anorexia en boulimia?

Anamnese

Maag-darmklachten, constipatie, zuurbranden, cyclusstoornissen, amenorrhoeduur, intolerantie koude, duizeligheid, vermoeidheid, krachtsverlies, hoofdpijn, hypoglycaemie klachten, voedings- en vochtintake.

Lichamelijk onderzoek

  • Lengte, gewicht, oedeem
  • Bloeddruk, pols, temperatuur

Bij forse gewichtstoename in korte tijd bij iemand met ondergewicht kan er sprake zijn van refeeding syndroom: oedeem, hypofosfatemie, ritmestoornissen, met als ernstigste complicatie decompensatio cordis, delier, convulsies.

Risico:

  • bij ondervoeding < 70 % van ideaal lichaamsgewicht = BMI < 14
  • bij gewichtsstijging > 2 kg/ 3 dg.

Reden:

  • Ter vaststelling van de mate van ondergewicht en ondervoeding
  • Bij onverklaard gewichtsverlies, maag-darmklachten
  • Het opsporen van somatische complicaties die passen bij anorexia en/of purgeren
  • Somatische ziektes uit te sluiten die een gelijksoortig beeld kunnen geven

Laboratorium onderzoek (in ieder geval éénmalig)

volledig bloedbeeld, Na, K, chloride, bicarbonaat, fosfaat, magnesium, albumine, ureum, creat, ALAT, ASAT, glucose niet nuchter, TSH (op indicatie vitamines)

Reden:

Meten van ernst, uitsluiten andere oorzaken van de klachten (coeliakie, inflammatoire darmziekten, hyperthyreoïdie of hypothyreoïdie en diabetes) en complicaties.

ECG indicatie

Bij purgeren, bradycardie, hypokaliëmie en bij iedere patiënte met anorexia (BMI <17,5) eenmalig en bij verdere gewichtsdaling herhalen (1x per BMI-punt eraf)

Reden:
Beoordelen van ritme, QTc tijd verlenging, repolarisatiestoornis.