Wanneer is een opname in een algemeen ziekenhuis of een PAAZ nodig?

Een opname in een algemeen ziekenhuis of een PAAZ is nodig bij:

 • Ernstige bradycardie (<40/min) en/of hypotensie
 • Hypothermie
 • Uitputting
 • Ernstige dehydratie
 • Ritmestoornissen
 • Electrolytstoornissen: kalium <2 of < 3,5 met ECG afwijkingen
 • Spierzwakte
 • Gestoord zuur-base evenwicht
 • Hypoglycemie (of suspecte anamnese voor hypoglycemie)
 • Convulsies (bv ten gevolge van overmatige vochtintake waardoor hyponatriëmie)
 • Syncope
 • Sterk progressieve oedemen

bron: Zorgwijzer