Vaststellen van eetstoornis na bariatrische chirurgie belangrijk

Bariatrische chirurgie zoals maagverkleining kan een goede optie zijn voor patiënten met morbide obesitas. Een dergelijke operatie doet comorbide klachten zoals te hoge bloeddruk, gewrichtsklachten en diabetes verminderen. Een maagverkleining is effectief om lichamelijke klachten ten gevolge van obesitas te bestrijden maar is niet altijd effectief in het wegnemen van eetdrang. Vooral niet als deze zucht tot overeten samenhangt met emotionele coping strategieën.

Aangezien deze “hoofdhonger” door operatief ingrijpen niet vanzelfsprekend verdwijnt zien we met regelmaat dat patiënten postoperatief terugvallen in eetgestoord gedrag en zelfs geleidelijk weer aan komen in gewicht.

Van belang is controle verlies over eten en emotie-eten te onderkennen als één van de uitlokkende en in stand houdende factoren van ernstig overgewicht. De aanwezigheid van een parallelle eetstoornis kan de effectiviteit van bariatrische chirurgie negatief beïnvloeden. Daarom is het van belang om te weten of uw obese patiënt mogelijk lijdt aan een eetstoornis waar een gedragsveranderend behandeltraject voor geïndiceerd kan zijn.

Screener

Om te screenen op aanwezigheid van een eetstoornis kunt u onder meer de volgende vragen stellen;

  1. Heb je last van grote eetbuien waarbij je in één keer erg veel eet terwijl je controle verlies ervaart?
  2. Voel je je schuldig of rot tijdens of na het overeten?
  3. Eet je als troost, als beloning of uit boosheid, ook als je geen honger hebt?
  4. Vermijd je situaties vanwege je gewicht of uiterlijk? (strand, uit eten gaan, zwembad, seksueel contact)
  5. Pieker je een groot deel van de dag over eten, voedsel of je lichaam?
  6. Weeg je jezelf vaak, soms wel meerdere keren per dag?
  7. Vind je jezelf onaantrekkelijk?
  8. Bepaalt je gewicht je geluk?