Eetproblemen

Kinderen met obesitas

Voor kinderen met ernstig overgewicht (obesitas) hebben Novarum en Arkin Jeugd & Gezin hun kennis en kunde gebundeld en hebben een specialistisch behandelprogramma ontwikkeld. Het is een individueel behandelaanbod waarbij het kind en ouders/verzorgers samen worden behandeld. Voor ouders/verzorgers wordt er aanvullend op de behandeling een oudercursus aangeboden.

Het behandelprogramma ingericht volgens de meest recente wetenschappelijke richtlijnen. De behandeldoelen zijn gericht op:

  • het aanleren van een genormaliseerd (gezins-) eetpatroon
  • aanleren zelfcontrole technieken m.b.t. over-eten en eetdrang middels cognitief gedragstherapeutische technieken
  • het verbeteren van het lichaamsbeeld van het kind
  • vergroten van het zelfvertrouwen
  • uitbreiden van het beweegpatroon

Wij werken nauw samen met kinderartsen in Amsterdam. Diagnostiek en behandeling van eventuele psychiatrische co-morbiditeit van het kind kan in de meeste gevallen plaats vinden binnen het behandelteam van Arkin Jeugd & Gezin. Bij psychiatrische klachten van ouders wordt in afstemming met huisarts gekeken naar een juiste verwijzing binnen of buiten Arkin.

Kinderen 6-18 jaar

Het programma richt zich kinderen van de leeftijd van 6 – 18 jaar en hun ouders/verzorgers. Er is sprake van ernstig overgewicht en /of eetgestoord gedrag en eerste behandelstappen vanuit het OKT hebben onvoldoende vruchten afgeworpen. Of, het ernstige overgewicht gaat gepaard met forse co-morbide psychiatrische problematiek waardoor een geïntegreerde behandeling voor het ernstige overgewicht als de psychiatrische klachten geïndiceerd is.

 Aanmelden

Wil je je aanmelden voor een behandeling bij Novarum – Arkin Jeugd & Gezin? Of wilt u uw kind aanmelden? Ga dan naar de website van Arkin jeugd& Gezin. Voor aanmelding is wel een verwijzing nodig.

Menu