Behandeling obesitas jeugd

Voor kinderen met ernstig overgewicht (obesitas) hebben Novarum en Arkin Jeugd & Gezin hun kennis en kunde gebundeld en hebben een specialistisch behandelprogramma ontwikkeld. Het is een individueel behandelaanbod waarbij het kind en ouders/verzorgers samen worden behandeld. Voor ouders/verzorgers wordt er aanvullend op de behandeling een oudercursus aangeboden.

Het behandelprogramma ingericht volgens de meest recente wetenschappelijke richtlijnen. De behandeldoelen zijn gericht op:

  • het aanleren van een genormaliseerd (gezins-) eetpatroon
  • aanleren zelfcontrole technieken m.b.t. over-eten en eetdrang middels cognitief gedragstherapeutische technieken
  • het verbeteren van het lichaamsbeeld van het kind
  • vergroten van het zelfvertrouwen
  • uitbreiden van het beweegpatroon

Wij werken nauw samen met kinderartsen in Amsterdam. Diagnostiek en behandeling van eventuele psychiatrische co-morbiditeit van het kind kan in de meeste gevallen plaats vinden binnen het behandelteam van Arkin Jeugd & Gezin. Bij psychiatrische klachten van ouders wordt in afstemming met huisarts gekeken naar een juiste verwijzing binnen of buiten Arkin.

Kinderen 6-18 jaar

Het programma richt zich kinderen van de leeftijd van 6 – 18 jaar en hun ouders/verzorgers. Er is sprake van ernstig overgewicht en /of eetgestoord gedrag en eerste behandelstappen vanuit het Ouder- en Kindteam (OKT) hebben onvoldoende vruchten afgeworpen. Of, het ernstige overgewicht gaat gepaard met forse co-morbide psychiatrische problematiek waardoor een geïntegreerde behandeling voor het ernstige overgewicht als de psychiatrische klachten geïndiceerd is.

Eetstoornis-screener voor kinderen

Ernstig overgewicht bij kinderen (obesitas) kan samengaan met een eetstoornis. Een eetstoornis bij kinderen kan lastig te herkennen zijn. Vaak wordt deze verborgen gehouden voor de omgeving. Daarom hebben Novarum en Arkin Jeugd & Gezin een handig hulpmiddel gemaakt waarmee de verwijzer snel vast kan stellen of er (mogelijk) sprake kan zijn van een eetstoornis en verwijzing naar Arkin Jeugd & Gezin wenselijk is.
> Bekijk en download hier de eetstoornis-screener

 Aanmelden

Wil je je aanmelden voor een behandeling bij Novarum – Arkin Jeugd & Gezin? Of wilt u uw kind aanmelden? Ga dan naar de website van Arkin jeugd& Gezin. Voor aanmelding is wel een verwijzing nodig.