Wordt anorexia veroorzaakt door een bacterie?

Vorige week verscheen er in het nieuws een artikel dat wetenschappers van de Lancaster University en de Morecambe Bay NHS Trust hebben ontdekt dat eetstoornis anorexia mogelijk veroorzaakt wordt door een bacteriële infectie.

Heel kort gezegd zou de gedachte zijn dat een bacterie het immuunsysteem kan gaan verstoren, waardoor uiteindelijk, langs verschillende processen, meer extreme emoties waaronder angst en walging in het brein optreden. Dit zou mogelijk effect kunnen hebben op anorexia. De Britse onderzoekers denken dat dit de oorzaak kan zijn van anorexia.

Anorexia komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Volgens de wetenschappers zou dit te verklaren zijn door het feit dat vrouwen gevoeliger zijn voor auto-immuunziekten. In het bericht wordt gesteld dat dit onderzoek de gedachte ontkracht dat een eetstoornis alleen wordt veroorzaakt door psychologische en sociale factoren. In gespecialiseerde behandelcentra voor eetstoornissen wordt reeds sinds vele jaren gewerkt volgens de aanname dat ernstige psychiatrische aandoeningen, waaronder dus ook eetstoornissen, naast psychologische en sociale zeer zeker ook een biologische en genetische component hebben. Verder is het zo dat het hebben van anorexia leidt tot ernstige lichamelijk gevolgen die op hun beurt de anorexia mede in stand houden. Dit complexe wisselwerking tussen oorzaak en gevolg, en tussen lichamelijke, psychologische en sociale factoren maakt dat de behandeling van eetstoornissen vraagt om een gespecialiseerde aanpak.

De realiteit wijst uit dat een eetstoornis hardnekkig kan zijn en dat niet iedereen er helemaal van herstelt. Met de juiste behandeling  kunnen mensen met anorexia van hun eetprobleem af komen. Lees meer over de behandeling van anorexia.