Novarum: beste zorg gecontracteerd door CZ

Predicaat ‘beste zorg’

De op een na grootste zorgverzekeraar van ons land, CZ, heeft een aantal zorgleveranciers geselecteerd voor eetstoornissen. Novarum kreeg het predicaat ‘beste zorg gecontracteerd’. Een felicitatie aan medewerkers en leidinggevenden van deze merken. Sta je immers niet op de lijst, dan krijgen verzekerden van CZ de behandeling niet altijd volledig vergoed van CZ.

CZ bracht vorige week in de landelijke dagbladen naar buiten dat het een aantal zorgaanbieders van eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen heeft geselecteerd. CZ geeft inzicht in kwaliteitsverschillen tussen aanbieders van deze zorg. Ze onderscheiden drie categorieën: beste zorg, goede zorg en kan beter. Naast NPI (onderdeel van Arkin) staan nog 11 andere zorgverleners in de lijst van ‘beste zorg’ bij persoonlijkheidsstoornissen, waaronder GGZ in Geest.

Sinaï Centrum (onderdeel van Arkin), de Bascule, de Parnassia Groep en Altrecht kregen met enkele andere organisaties het predicaat ‘goede zorg’. Novarum staat met 5 andere organisaties, waaronder Altrecht, in de top 6 lijst van eetstoornissen.

Kwaliteitstoets door CZ

CZ is een van de eerste zorgverzekeraars die publiek maken hoe ze zorgleveranciers beoordelen voordat er een contract wordt afgesloten. Zij beoordelen zorgaanbieders o.a. op aanwezigheid van een zorgplan, dat in overleg met de cliënt is opgesteld, op de aanwezigheid van een zorgprogramma, de aanwezigheid van een multidisciplinair behandelteam. Bij ‘beste zorg’ behandelt een zorgverlener per jaar minimaal 12 patiënten met een ernstige eetstoornis. Ook moet je als zorgverlener een preventiebeleid hebben waarin hij beschrijft wat hij doet om suïcides en suïcidepogingen terug te dringen. Inzet van een familievertrouwenspersoon en ervaringsdeskundige, als dit gewenst is voor de behandeling is ook een criterium.

Namen van gecontracteerde zorgverleners

Op de CZ site worden de namen van de geselecteerde zorgverleners genoemd, onderverdeeld in de drie categorieën. lees meer op: https://www.cz.nl/over-cz/inkoop-van-zorg/hoe-kopen-we-zorg-in/ggz/eetstoornis