Familievertrouwenspersoon

Ook als familie of naastbetrokkene kun je tegen vragen of problemen aanlopen in de hulp die je naaste krijgt. Je kunt bijvoorbeeld ontevreden zijn over gemaakte afspraken, over de informatie die je krijgt of over hoe er met jou als betrokkene wordt omgegaan.

Je kunt dan een gesprek aanvragen met de medewerker waar de klacht over gaat. Mocht dit geen oplossing bieden, dan kun je een gesprek aanvragen met de leidinggevende. Hierbij kun je steun vragen van de onafhankelijke familievertrouwenspersoon.

De familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon (fvp) biedt ondersteuning in het kader van de Wet verplichte ggz. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en is aangesloten bij de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Een fvp ondersteunt naasten van mensen:

  • die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel;
  • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid;
  • die op vrijwillige basis zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven.

De familievertrouwenspersoon biedt deze naasten:

  • Informatie
  • Advies
  • Ondersteuning
  • Bemiddeling
  • Bijstand bij een klachtenprocedure

U bereikt de familievertrouwenspersoon via O.Khaiboulov@familievertrouwenspersonen.nl of  06 110 531 78.

Meer informatie over de familievertrouwenspersoon vind je op de site www.lsfvp.nl of bel de helpdesk 0900 333 2222 (€0,10 p/m)

stuur email

Werkdagen: ma, di, do, vr.

Aandachtsfunctionaris

Bij Novarum zijn er twee aandachtsfunctionarissen die kunnen ondersteunen bij het veilig opgroeien van kinderen.
Dit zijn: Mignon van Bruggen en Magriet van Leeuwen.

Hoe dien ik als naaste een klacht in?

Mocht je er niet uitkomen met de behandelaar en/of leidinggevende, dan kun je hulp vragen van de familievertrouwenspersoon. Je kunt ook een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Arkin. De fvp en/of de klachtenfunctionaris kunnen je begeleiden tijdens de procedure en helpt je met informatie, advies of bemiddeling. Hoe dit in zijn werk gaat lees je in onze klachtenregeling.

Wil je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris die betrekking heeft op de behandeling van je naaste, dan heb je daarvoor zijn of haar schriftelijke toestemming nodig. Wil je steun van de fvp bij het bespreekbaar maken van een klacht over de behandeling van je naaste, dan heb je daar geen toestemming voor nodig van je naaste.

Contact

De familievertrouwenspersoon van Arkin is:

Olga Gorbatsjewa
Telefoon: (06) 11 05 31 78
E-mail: olga.gorbatsjewa@arkin.nl