Novarum ziet de mens
achter de stoornis

Afspraak maken

Aanmelden

Familievertrouwenspersoon

Ook als familie of naastbetrokkene kun je tegen vragen of problemen aanlopen in de hulp die je naaste krijgt. Je kunt bijvoorbeeld ontevreden zijn over gemaakte afspraken, over de informatie die je krijgt of over hoe er met jou als betrokkene wordt omgegaan.

Je kunt dan een gesprek aanvragen met de medewerker waar de klacht over gaat. Mocht dit geen oplossing bieden, dan kun je een gesprek aanvragen met de leidinggevende. Hierbij kun je steun vragen van de onafhankelijke familievertrouwenspersoon.

De familievertrouwenspersoon

De functie van familievertrouwenspersoon is erop gericht om de drie betrokken partijen – cliënt, hulpverlening en familie/naasten – zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen, met aandacht en respect voor ieders rol en behoeften. De familievertrouwenspersoon is niet in dienst van Arkin. Hij of zij werkt voor een onafhankelijke stichting. De fvp behartigt de belangen van familie en andere naastbetrokkenen van cliënten. Ook kan hij of zij bemiddelen bij het oplossen van een klacht.

Aandachtsfunctionaris

Bij Novarum zijn er twee aandachtsfunctionarissen die kunnen ondersteunen bij het veilig opgroeien van kinderen.
Dit zijn: Mignon van Bruggen en Magriet van Leeuwen.

Hoe dien ik als naaste een klacht in?

Mocht je er niet uitkomen met de behandelaar en/of leidinggevende, dan kun je hulp vragen van de familievertrouwenspersoon. Je kunt ook een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Arkin. De fvp en/of de klachtenfunctionaris kunnen je begeleiden tijdens de procedure en helpt je met informatie, advies of bemiddeling. Hoe dit in zijn werk gaat lees je in onze klachtenregeling.

Wil je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris die betrekking heeft op de behandeling van je naaste, dan heb je daarvoor zijn of haar schriftelijke toestemming nodig. Wil je steun van de fvp bij het bespreekbaar maken van een klacht over de behandeling van je naaste, dan heb je daar geen toestemming voor nodig van je naaste.

Contact

De familievertrouwenspersoon van Arkin is:

Olga Gorbatsjewa
Telefoon: (06) 11 05 31 78
E-mail: olga.gorbatsjewa@arkin.nl

 

Laat je zien!
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2022 Novarum - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin