Deel jouw ervaring

Specialist op het gebied
van eetstoornissen

Afspraak maken

Aanmelden

Heb ik een eetprobleem?

Doe de testNieuws coronavirus

CQ-index

Voor het onderzoek naar de ervaringen van cliënten in Novarum wordt gebruik gemaakt van de CQ-index (Customer Quality Index – een lijst die in de gehele gezondheidszorg wordt gebruikt). De CQ-GGZ is bedoeld voor ervaringen met geestelijke gezondheidszorg, bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn / worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (versie 2.3, april 2012). Deze vragenlijst bestaat uit 73 gesloten vragen. Deze ervaringenvragenlijst is ontwikkeld door het Trimbos-instituut (Netherlands Institute of Mental Health and Addiction).

In december 2014 is bij Novarum een onderzoek uitgevoerd naar ervaringen van cliënten die in dat jaar zijn behandeld én verbleven bij Novarum. (de tevredenheid van ambulante cliënten wordt gemeten d.m.v. vragen in de ROM-lijsten).

De cijfers

Voor dit onderzoek zijn alleen cliënten benaderd die in 2014 waren opgenomen bij Novarum. 32 cliënten zijn uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. 18 cliënten hebben de vragenlijst ingevuld. De respons voor deze raadpleging komt hiermee op 56,3%.

Wachtlijst

17 % hoefde niet te wachten; 44 % heeft 1 tot 3 maanden op een wachtlijst gestaan; 17 % heeft 4 tot 8 maanden op een wachtlijst gestaan; 22 % heeft twee weken tot een maand op een wachtlijst gestaan

De resultaten

Rapportcijfer
18 % geeft Novarum een 10; 24 % geeft een 9; 24 % een 8; 35 % geeft een 7. 66 % geeft dus een 8 of hoger en het gemiddelde cijfer is een 8,2.
Een lager cijfer dan zeven werd door geen enkele cliënt gegeven.

Ter vergelijking: voor de andere klinische afdelingen van Arkin totaal was het gemiddelde cijfer een 7,1 en het gemiddelde cijfers van alle GGZ instellingen in 2014 was ook een 7,1.

67 % van de cliënten zou Novarum beslist aanbevelen bij anderen en 33 % geeft aan dat waarschijnlijk wel te doen. Dat zijn heel hoge getallen vergeleken met de rest van Arkin de gehele GGZ. Voor Arkin zijn die cijfers resp. 39 en 36 % en voor de GGZ 34 en 43 %.

Trotspunten

Cliënten zijn heel tevreden over de volgende zaken bij Novarum:
Informatieverstrekking, bejegening, continuïteit van zorg en keuzevrijheid. De tevredenheid blijkt uit de volgende opmerkingen van cliënten bij de vragenlijsten:

“Een hele fijne instelling is met erg goede behandelaren. Het behandelteam is top en erg medelevend, steunend en helpend. Zorgzaam en behulpzaam zijn de hulpverleners. Erg gezellig aan tafel. Goede uitleg aan collega’s.”

Verbeterpunten

Hoewel de scores op praktisch alle vragen hoog zijn, zijn er nog verbeterpunten.

Effectiviteit van zorg:
Van de geraadpleegde cliënten vindt 83% dat zij nu beter functioneren dan 12 maanden geleden; 6% vindt dat zij ongeveer hetzelfde functioneren en 11% dat zij iets minder goed functioneren.
83% van de cliënten vindt dat het met hun klachten nu beter gaat dan een jaar geleden, 11% beoordeelt ze als ongeveer hetzelfde.
Om dit te verbeteren, doet het onderzoeksbureau de volgende aanbevelingen:

• Benadruk bij medewerkers dat ze het begeleidingsplan uitdrukkelijk gebruiken en regelmatig bijstellen.
• Evalueer meerdere malen per jaar met de cliënt of de gestelde doelen in relatie tot de begeleidingsactiviteiten haalbaar zijn en of de cliënt beter functioneert dan wel beter met zijn/haar klachten kan omgaan.

Woon- en leefomstandigheden:
Voor 33% van de geraadpleegde cliënten is de kwaliteit van de afdeling een probleem (bijvoorbeeld geluidsoverlast door dunne muren). De staat van onderhoud van de afdeling is voor 22% een probleem (bijvoorbeeld het schilderwerk, kapotte dingen).
De mate waarin de afdeling wordt schoongehouden is voor 56% een probleem en de kwaliteit van het eten op de afdeling is volgens 61% van de geraadpleegde cliënten een probleem.

Meer lezen? Download hier het volledige rapport.

Laat je zien!
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Novarum - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin