Feiten en cijfers over obesitas

  • In 2017 hebben zo’n 43 procent van de mensen in ons land overgewicht. Hiervan heeft 12% ernstig overgewicht.
  • Van de kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar had in 2017 bijna 13,5 procent matig overgewicht. Waarvan 2,8% ernstig overgewicht.
  • Overgewicht bij kinderen heeft zowel in de kindertijd als op latere leeftijd gevolgen voor de gezondheid. In de kindertijd hebben ze meer last van psychosociale problemen, van ‘niet lekker in je vel zitten’ tot suïcidegedachten. Op latere leeftijd lopen ze een vergrote kans op het krijgen van overgewicht, obesitas of diabetes.
  • Overgewicht en obesitas hangen samen met tal van chronische aandoeningen: Diabetes type 2 en hart- en vaatziekten, kanker (onder andere aan slokdarm, alvleesklier en dikke darm), aandoeningen aan de galblaas, het bewegingsstelsel (waaronder artrose) en de ademhalingswegen (verminderde longfunctie, slaapapneu), verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid, psychische klachten, zoals depressie en angststoornissen.
  • Zowel overgewicht als obesitas komt komen vaker voor naarmate de opleiding lager is. Bij de laag opgeleiden komt obesitas ongeveer 1,5 keer vaker voor dan bij de hoog opgeleiden. Van de laag en middelhoog opgeleide mannen heeft respectievelijk 64% en 66% overgewicht. Van de mannen met een hoge opleiding (hbo of universiteit) is dat 52%.
  • Het duurt vaak heel lang voordat men hulp zoekt.
  • De meeste mensen met obesitas hebben al veel verschillende pogingen om te lijnen achter de rug. Een dieet en lijnen kan er juist voor zorgen dat de drang om te eten groter wordt omdat men tijdens het lijnen vaak ongezonde en lekkere producten niet gegeten mogen worden van iemand. Bij therapie gaat het om aanleren van een gezond eetpatroon dat langdurig kan worden volgehouden in combinatie met aandacht voor zelfbeeld.